Makedonya Ocak

Üsküp Havalimanı 25 km, Selanik Limanı 230 km